1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
عکس 12
۱۳۹۹ دی ۱۷, چهارشنبه
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1/g-56141870
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

Chile | Tod von Mahsa Amini - Proteste für Frauenrechte im Iran

درخواست وکیل خانواده مهسا امینی برای دسترسی به اسناد پرونده

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی