شركت صدراعظم آلمان در مراسم شصتمين سالروز ورود قواى متفقين به نرماندى | جهان | DW | 07.06.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

شركت صدراعظم آلمان در مراسم شصتمين سالروز ورود قواى متفقين به نرماندى

روزنامه آلمانى Süddeutsche Zeitung درباره شركت صدراعظم آلمان در مراسم شصتمين سالروز ورود متفقين به نرماندى كه به شكست آلمان در جنگ دوم جهانى انجاميد از جمله مينويسد:

شركت در اين مراسم كار سهلى براى گرهارد شرودر نبود ولى وى آنرا بطرزى شايسته بپايان رسانيد. گرهارد شرودر بعنوان اولين صدراعظم آلمان در اين مراسم در نرماندى شركت كرد به مسئوليت آلمان در جنايات دوران نازيها اعتراف نمود و خاطره كليه قربانيان جنگ و اردوگاههاى كار اجبارى را آنهم بدون توجه به تابعيت دولتى آنها گرامى داشت. صدراعظم آلمان ، همگام با آن از كليه كشورهائيكه در آزاد ساختن آلمان و اروپا ، در جنگ دوم جهانى سهيم بودند تشكر كرد. شايد اين جمله صدراعظم آلمان مبنى بر اينكه : « پيروزى متفقين ، پيروزى بر آلمان نبوده ، بلكه پيروزى بخاطر آلمان بوده « خوشآيند شمارى نباشد ولى ترديدى در صحت آن وجود ندارد.

روزنامه La Repubblica منتشره در رم پايتخت ايتاليا در همين باره مينويسد: ديروز ، زمانى كه سرود ملى آلمان در برابر پيكره يادبود ورود متفقين به نرماندى نواخته شد ، آشكار گشت كه حال بمعناى واقعى كلام «فصل جديدى در تاريخ مناسبات دو كشورفرانسه و آلمان آغازشده است«. بيست سال پيش صدراعظم سابق آلمان هلموت كوهل و رئيس جمهور متوفى فرانسه فرانسوا ميتران ، در گورستان كشته شدگان جنگ اول جهانى ، دست يكديگر را فشردند ولى ديروز صدراعظم آلمان گرهارد شرودر و رئيس جمهور فرانسه ژاك شيراك به آنچه كه تاكنون ديگر رهبران دو كشور نتوانستند به آن دست يابند ، دست يافتند ، يعنى باهم شكست آلمان نازى در جنگ دوم جهانى را جشن گرفتند.

روزنامه فرانسوى Le Figaro در همين باره مينويسد: اروپا ، نياز به شصت سال داشت تا با گسترش اتحاديه اروپا به احياى وحدت اين قاره دست يابد.با حضور صدراعظم آلمان گرهارد شرودر در مراسم ديروز بمناسبت شصتمين سالروز فرود آمدن قواى متفقين در نرماندى نيز احياى وحدت اروپا جشن گرفته شد.اينكه دشمنان ديروز ميتوانند با موفقيت در راه آشتى تلاش كنند بايد سرمشقى براى كليه كشورهاى جهان باشد.

 • تاریخ 07.06.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A5sr
 • تاریخ 07.06.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A5sr
ADVERTISEMENT