سيستم انتخاباتى عراق | جهان | DW | 31.03.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

سيستم انتخاباتى عراق

هم اكنون كميسيون كارشناسان سازمان ملل در عراق گرد هم آمده و مقدمات انتقال قدرت به يك دولت موقت عراقى را تدارك مى بينند. وظيفه ديگر اين كميسيون همانا سازمان دادن به انتخابات در اين كشور و راهنمايى مسئولان عراقى بر سر پذيرش مسئوليت سياسى در كشور است.

default

خانم Carina Perelli هم خواستار تسريع امور در اين رابطه است و هم اميد بسيارى به موفقيت اين روند بسته است. وى بر اين باور است كه رهبران عراق ميبايست تا پايان ماه مه در ارتباط با سيستم برگزارى انتخابات به وحدت نظر دست يابند. در غير اين صورت امكان برگزارى انتخابات پارلمانى در ماه ژانويه سال ۲۰۰۵ از بين خواهد رفت. وى گرچه نسبت به اين موضوع آگاهى دارد كه مدت زمان موجود تا پايان ماه مه براى دستيابى به اين توافق بسيار مدت اندكى است، اما چنين امرى را عملى و ممكن ميداند.

وى نسبت به تعويق افتادن احتمالى انتخابات در عراق هشدار داد و گفت هرگاه چنين امرى اتفاق افتد، آنگاه در سطح كشورى شاهد اعتراضات گسترده مردم خواهم بود. اين اعتراضات در بين نيروهاى شيعه مذهب كه اكثريت را تشكيل ميدهند شديدتر خواهد بود. بايد خاطر نشان ساخت كه رهبران شيعه بارها خواستار برگزارى هر چه سريعتر انتخابات در عراق شده اند. آنان بر آنند تا با برگزارى انتخابات قدرت نيروهاى اشغالگر را محدود ساخته و پايه هاى قدرت خود را تضمين كنند.

نكته جالب توجه اينكه بر پايه همه پرسى ARD كه همين چند هفته پيش برگزار شد، اكثريت مردم عراق مخالف يك سيستم فدرال و موافق يك دولت مركزى هستند. از آن گذشته اعضاى كميسيون امور انتخابات وابسته به سازمان ملل نيز ميبايست بسيار با دقت رفتار كرده و استقلال خود را از نيروهاى آمريكا به وضوح به مردم نشان دهند. از اين رو آنان مطرح كرده اند كه سيستم سياسى عراق ميبايست برآمده از اراده و خواست مردم عراق باشد.

از جانب ديگر ما شاهد مخالفت نيروهاى شيعه با مختصات پيش بينى شده سيستم انتخاباتى در عراق هستيم. آنان مدعى هستند كه اين سيستم انتخاباتى توسط شوراى موقت حكومتى عراق تهيه شده است و اعضاى اين شورا همگى توسط آمريكا برگزيده شده اند. بايد يادآور شد كه شيعيان در اين شورا نيز حضورى قابل ملاحظه دارند.

ميزان مخالفت با شوراى موقت حكومتى در عراق بسيار شديد است و از آن گذشته آتش درگيريهاى قومى نيز بسيار فروزان. اين همان چيزى است كه تنها وزير زن شوراى موقت حكومتى عراق Nasrin al Barwari با پوست و گوشت خود لمس كرد. وى كه زنى كرد تبار است، همين چندى پيش از يك سوء قصد جان سالم بدر برد. وى در ارتباط با دشواريهاى كار در زمينه كسب توافق نظر بر سر شكل سياسى دولت آينده عراق ميگويد:

“براستى دولت عراق چه راهى را بايد برگزيند؟ ما هم اكنون درگير همين پرسش هستيم. بر سر ايده ها و تحليل اوضاع اختلاف نظر هست. اما همگان از خود ميپرسند كه چه بايد كرد؟”

اين راه، حال هر راهى كه باشد راهى است دشوار و سايه ترور بر اين راه افتاده است. كميسيون سازمان ملل ميداند كه بايد دو موضوع تامين گردد تا اين راه هموار شود: نخست تضمين امنيت در كشور و دوم آموزش كارشناسان برگزارى انتخابات در كشورى با تاريخى سراسر ديكتاتور زده.

 • تاریخ 31.03.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A4ti
 • تاریخ 31.03.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A4ti
ADVERTISEMENT