سهم خارجی‌تبارها در پارلمان آلمان | آلمان | DW | 29.09.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان

سهم خارجی‌تبارها در پارلمان آلمان

سهم خارجی‌تبارها در جمعیت آلمان و در میان نمایندگان پارلمان پیوسته رو به افزایش است. در دو دهه اخیر بسیاری از مهاجران و پناهندگان امکان اخذ تابعیت آلمانی پیدا کرده‌اند. نمودارهای زیر روند این تحولات را نشان می‌دهند.

در دو سه دهه اخیر سهم خارجی‌تبارها به تدریج در مجلس آلمان رو به افزایش است. در انتخابات اخیر آلمان ۷۰۹ نماینده به پارلمان فدرال راه یافتند. تعداد فراکسیون‌های این پارلمان به گونه‌ای بی‌سابقه افزایش یافته و به ۶ فراکسیون رسیده است.

شمار خارجی‌تبارها نیز در پارلمان جدید افزایشی چشمگیر را نشان می‌دهد. نمودارهای زیر شمار خارجی‌تبارها در پارلمان جدید و جنبه‌های مختلف  افزایش شمار آنها را نشان می‌دهند.

Infografik Anzahl der Bundestagsabgeordneten mit Migrationshintergrund DEU

در پارلمان جدید در میان ۲۴۶ نماینده عضو فراکسیون مشترک احزاب دمکرات مسیحی و سوسیال مسیحی که مواضعی محافظه‌کارانه دارند  و از خانم مرکل حمایت می‌کنند (دایره سیاه)  ۷ نفر (سه صدم درصد)  از خانواده‌های مهاجر برخاسته‌اند.  

حزب سوسیال دموکرات (سرخ) دارای فراکسیونی ۱۵۳ نفری است که ۱۵ نفر (ده درصد)  آن را خارجی‌تبارها تشکیل می‌دهند.  

 حزب چپ (سرخ مایل به صورتی) در پارلمان جدید دارای فراکسیونی ۶۹ نقری است که ۱۳ نفر (۱۸ درصد) آن از خانواده‌های مهاجر  برخاسته‌اند. 

سبزها ۶۷  نماینده جدید در پارلمان دارند که سهم خارجی‌تبارها در میان آنها ۱۰ نفر(۱۵ درصد) است. 

حزب لیبرال‌ها موسوم به دمکرات آزاد (زرد) فراکسیونی ۸۰  عضوی دارد که ۵ نفر(۶ درصد)  آنها خارجی‌تبارند. 

حزب راست پوپولیست آلترناتیو برای آلمان که برای اولین بار به پارلمان آلمان راه یافته، فراکسیونش ۹۳ نماینده دارد که ۷ نفر (حدود ۸ درصد) آنها خارجی‌تبارند.

به این ترتیب بیشترین سهم را خارجی‌تبارها در فراکسیون‌های چپ، سبز و سوسیال دمکرات دارند.

نمودار بالا درصد خارجی‌ها در فراکسیون احزاب حاضر در پارلمان آلمان در سه دوره اخیر مجلس را نشان می‌دهد.

رنگ سیاه: فراکسیون مشترک احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی که از خانم مرکل حمایت می‌کنند.

رنگ سرخ: فراکسیون سوسیال‌دمکرات‌ها

رنگ سرخ (مایل به صورتی): حزب چپ

رنگ سبز: فراکسیون سبزها

رنگ زرد: فراکسیون حزب دموکرات‌های آزاد موسم به لیبرال‌ها  

رنگ آبی:ٰ فراکسیون حزب پوپولیست "آلترناتیو برای آلمان" که برای اولین بار  وارد پارلمان آلمان شده و سومین فراکسیون بزرگ این مجلس را داراست.

رنگ خاکستری: درصد کل خارجی‌تبارها در میان نمایندگان مجلس است

منحنی‌های نمودار بالا  سهم متغیر و فزاینده خارجی‌‌تبارها در مجلس آلمان و در کل جمعیت آلمان نشان می‌دهند. 

منحنی آبی‌رنگ تغییر سهم خارجی‌تبارها در جمعیت آلمان در فاصله میان ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷ را نشان می‌دهد،.

منحنی نارنجی‌ سهم دارندگان تابعیت آلمانی در میان خارجی‌تبارها را نشان می‌دهد.

منحنی قهوه‌ای رنگ سهم خارجی‌تبارها در میان نمایندگان پارلمان در سه دوره اخیر را نشان می‌دهد.

مطالب مرتبط

تبلیغات