1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
عکس: siminbehbahani.com

ستایش رسانه‌های معتبر جهان از سیمین بهبهانی

KG
۱۳۹۳ مرداد ۲۹, چهارشنبه

رسانه‌های جهان در گزارش‌های خود درباره درگذشت سیمین بهبهانی به جایگاه مهم این شاعر در زندگی فرهنگی ایران پرداخته‌اند. این رسانه‌ها همچنین کلام صریح بهبهانی را در انتقاد از فرهنگ، جامعه و سیاست در ایران ستوده‌اند.

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C/a-17867909

پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

یک تبعه ایران در روز عید قربان به خاطر انداختن عکسی از قاسم سلیمانی با کعبه دستگیر شد

عکاسی از کعبه با تصویر قاسم سلیمانی؛ دستگیری تبعه ایرانی

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی