1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

سانسور

موضوع

رسانه‌ها، صنعت نشر، هنر و از زمان فراگیرشدن اینترنت، فضای مجازی همواره تحت کنترل حکومت‌هایی بوده‌اند که آزادی اندیشه و بیان را برنمی‌تابند. در چنین جوامعی تنها محتویات حکومت‌پسند در بازار رسمی حضور دارند.

پرش از قسمت گزارش و تحلیل

گزارش و تحلیل

نمایش بیشتر
پرش از قسمت نقد و نظر

نقد و نظر