1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

سربرنیتسا؛ بزرگترین نسل‌کشی در اروپا پس از جنگ جهانی دوم

۱۳۹۹ تیر ۲۰, جمعه

۲۵ سال پیش هزاران مسلمان بوسنیایی که بیشترشان مرد بودند، به دست سربازان صرب کشته شدند. فضای شهر سربرنیتسا به عنوان مرکز این نسل‌کشی چگونه بود؟ روایت دو جان‌به‌دربرده از این کشتار را در این ویدیو ببینید.

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B3%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%84%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85/video-54126710
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

نوار غزه

آغاز آتش‌بس در نوار غزه و استقبال جو بایدن

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی