1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سالگرد پایان جنگ جهانی دوم

ارتش آلمان به دستور آدولف هیتلر در نخستین روز ماه سپتامبر سال ۱۹۳۹ به لهستان حمله کرد. به این ترتیب جنگی درگرفت که در اروپا روز هشتم ماه مه سال ۱۹۴۵ و در ژاپن تا ۱۵ اوت همان سال ادامه یافت. این جنگ بسیاری از کشورهای جهان را درگیر کرد تا جایی که دو دسته از کشورهای مختلف به نام‌های متحدین و متفقین به وجود آمد. نتیجه نهایی جنگ جهانی دوم پیروزی متفقین بود. میلیون‌ها نفر جان خود را در این جنگ از دست دادند.

نمایش مقاله‌های بیشتر