1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

زلزله در ایران

کمتر بخشی از ایران است که روی کمربند زلزله قرار نداشته باشد. با وجود این اقداماتی گسترده برای مقابله با پی‌آمدهای زمین‌لرزه در این کشور صورت نگرفته است. حتی در قلب پایتخت هم چند صد هکتار بافت فرسوده غیرمقاوم وجود دارد.

پرش از قسمت گزارش و تحلیل

گزارش و تحلیل