1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
عکس 9
پانوراماآلمان
۱۴۰۱ خرداد ۵, پنجشنبه
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/g-38991539
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

نانسی فِزر، وزیر کشور آلمان

وزیر کشور آلمان قول انتقال پرسنل محلی افغان را داد

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی