1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

روز جهانی زن

هر سال مراسم مربوط به "روز جهانی زن" در کشورهای مختلف برگزار می‌شود. هشتم مارس روزی است که به صورت نمادین برای تأکید بر حقوق زنان و انتقاد از تضییع این حقوق در برخی کشورها تعیین شده است.

حتی در کشورهایی که بر برابری حقوق زنان و مردان در قانون اساسی تأکید شده نیز مواردی از خشونت علیه زنان یا تضییع حقوق آنان دیده می‌شود. در گروهی از کشورهای دیگر که به دلایل عموما مذهبی برداشت متفاوتی از حق زن وجود دارد، وضعیت بدتر است.

نمایش مقاله‌های بیشتر