1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
عکس 15
۱۳۹۴ بهمن ۷, چهارشنبه
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%B3%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF/g-19007892
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

ولودیمیر زلسنکی، رئیس جمهور اوکراین

ابراز امیدواری اوکراین برای مهار جنگ تا پایان پاییز

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی