1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
طراحیآلمان

روانشناس نابینایی که طراحی می‌کند

۱۴۰۰ آذر ۱۴, یکشنبه

یاپ برایدر روانشناس نابینای ۶۵ ساله‌ای است که به طراحی یک جهت‌یاب جدید برای نابینایان پرداخته است. اسکندر آبادی، همکار دویچه وله فارسی به هلند رفته و پای صحبت این طراح مبتکر نشسته است.

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF/video-60025854
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

هادی مطر، عامل سوءقصد به جان سلمان رشدی در دادگاه

وضعیت جسمی سلمان رشدی رو به بهبودی است

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی