1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

رضا ضراب

نام رضا ضراب در پرونده فساد مالی دولت ترکیه مطرح شد. ضراب تاجر ایرانی‌تباری معرفی شد که با تشکیل شبکه‌ای گسترده در ترکیه با پرداخت رشوه به مقامات این کشور شرایط انتقال پول به ایران را فراهم می‌کرده است.

پس از انتشار خبر دستگیری رضا ضراب در ترکیه رفته‌رفته ابعاد مختلف پرونده وی و ارتباطات او مشخص شدند. در این میان اعلام شد که بابک ضراب با بابک زنجانی، میلیاردر جنجالی ایرانی نیز در ارتباط بوده است. کاملیا جمشیدی نیز دیگر همدست ضراب معرفی شد.

نمایش مقاله‌های بیشتر