1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
عکس 20
MI
۱۳۹۲ شهریور ۱۸, دوشنبه
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/g-17076672
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

وضعیت شهر زاهدان همچنان ملتهب است. منابع محلی از کشته شدن دست کم ۵۸ نفر خبر داده‌اند

جمعه خونین زاهدان؛ دستکم ۵۸ کشته و بیش از ۲۷۰ زخمی

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی