تقویم روز آلمان | DW
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Theodor Fontane (picture alliance/akg-images)

۳۰ دسامبر ۱۸۱۹ : نويسنده برجسته‌ ديرآغاز

Koengin Elisabeth v. Rumaenien (picture-alliance/akg-images)

تقویم روز آلمان: شهبانویی فرهیخته و سخن‌سرایی پرآوازه

Faltboot von Hannes Lindmann (Imago/ZUMA/Keystone)

۲۸ دسامبر ۱۹۲۲: دریانورد خودزاد

یوهانس کپلر

۲۷ دسامبر ۱۵۷۱: خداشناسی از طریق اخترشناسی