دوچرخه سوارى: پايان مسابقات دورفرانسه | ورزش | DW | 24.07.2006
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

ورزش

دوچرخه سوارى: پايان مسابقات دورفرانسه

سرانجام پس از۲۱ روزمسابقات دوچرخه سوارى دورفرانسه”تور د فرانس“ پس از عبورازجاده هاى مسطح وهمچنين كوهستانى مناطق پيرنه وآلپ ،بمانند هميشه درشهر پاريس پايان يافت.

”فلويد لنديس“ وزچرخه سوارآمريكا، پيروز مسابقات دوچرخه سوارى دورفرانسه

”فلويد لنديس“ وزچرخه سوارآمريكا، پيروز مسابقات دوچرخه سوارى دورفرانسه

درآخرين روز اين مسابقات به مسافتى برابر با ۱۵۴ كيلومتر، اين بار”تور هوشوود“ از نروژبرديگرنامداران اين ورزش ”روبى مك يون“ ازاسترالياو“ استوارت اوگردى” ديگرشركت كننده اى ازاين كشوربرترى داشت.

درپايان كل مسابقات پس از۲۰ مرحله اما، عنوان قهرمانى دراين سال به دوچرخه سوارى تازه درليست برندگان ”تور د فرانس“ تعلق گرفت كه نام اوازقبل دربين نامزدهاى كسب مقام قهرمانى دراين سال به چشم نميخورد.

بدون حضور”لنس آرمسترانك: دوچرخه سوار شكست ناپذير آمريكا، كه درسالهاى پيش، پيوسته وهرسال درسكوى اول قهرمانى جاى ميگرفت ودرسال پيش باكسب هفتمين عنوان قهرمانى خود، ازفعاليت دراين ورزش كناره گيرى كرد، بيش ازهمه درروزهاى گذشته ، ”فلويد لنديس“ ازآمريكا دركنار“اسكارپيروسيو وهمچنين كارلوس ساستر” رقابت نزديك وفشرده هاى رابايكديگربخاطرپيروزى نهايى،درپيش داشتند. درغياب ”يان اولريش“ اميد آلمان كه يك روز قبل ازشروع مسابقات اما، بعلت استفاده از مواد ”دوپينگ” ازحق شركت محروم ماند، ”آندرآس كلون” دوچرخه سوارديگرى از اين كشور‌ باشانس موفقيت روبروبود.

سرانجام وپس ازطى مسافتى برابربا۳۶۷۶ كيلومتردربيست روزگوناگون، ”فلويد لنديس” دوچرخه سوار۳۱ ساله آمريكا ازتيم”فوناك“ باكل ۸۹ساعت و ۳۹دقيقه و۲۸ ثانيه،درجدول بهترين زمان بدست آمده” دررده اول جاى گرفت وبادارابودن پيراهن زرد پيشتاز مسابقات، عنوان قهرمانى نودوسومين دوره ”تور د فرانس“ راصاحب شد.”فلويد لنديس“ كه نام اونخست دراوان مسابقات دربين نامزد هاى كسب مقام قهرمانى دراين سال به چشم نميخورد، پس از۵ سال شركت درمسابقات دورفرانسه، اينك برخلاف كليه پيش بينى هاى قبلى دست اندركاران ورزش ‌باموفقيت بس بزرگى روبروميشود

با۵۹ثانيه اختلاف درجدول بهترين وقت نسبت به برنده مسابقات، سپس”اسكارپريروسيو” از اسپانيا كه اونيز جزو كانديدهاى مقام قهرمانى به شمارنميرفت دررده دوم بهترين هاى اين سال جاى گرفت. بيش ازهمه اما كسب مقام سوم قهرمانى توسط ”آندرآس كلودن“ شركت كننده ۳۱ ساله آلمان مورد توجه بسيارى قرارميگيرد كه اونيز دورازانتظار، با۱دقيقه و۲۹ثانيه ااختلاف نسب به ”لنديس“ براى اولين بار دربين سه شركت كننده برتر ”تورد فرانس“ درتاريخ اين مسابقات جاى ميگيرد.

 • تاریخ 24.07.2006
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A6iy
 • تاریخ 24.07.2006
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A6iy
default

01.10.2013