دولت جديد فرانسه | جهان | DW | 01.04.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

دولت جديد فرانسه

default

روزنامه مستقل «لوموند« چاپ پاريس در باره ترميم دولت فرانسه با لحنى انتقاد آميز چنين نوشته است:
ژاك-شيراك پيام مردم فرانسه را درست نفهميد. مردم كشور در انتخابات اخير شوراها نه تنها مخالفت خود را با احزاب ملى ظاهر كردند. بلكه به نحوى بيسابقه به احزاب چپ گرا روى آوردند، در حاليكه اين احزاب چيز جالبى عرضه نكرده بودند. اين چه عكس العملى است كه رئيس جمهور در مقابل اين رد و مخالفت از خود نشان ميدهد؟ مگر اين نيست كه او با همان افراد به كارهاى روزمره بازگشته است؟ شيراك چگونه ميخواهد با دولتى كه خيلى سطحى ترميم شده سياستى غير آز آن را باجرا بگذارد كه چند روزپيش از طرف مردم كشور به آن صورت علنى رد شد؟ گول زدن مردم و رآى دهندگان هميشه كارى خطرناك است. ولى شيراك درست همين كار را كرده و تن به ريسكى بزرگ داده است.


 • تاریخ 01.04.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A5tw
 • تاریخ 01.04.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A5tw