1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

"دولت اسلامی"

موضوع

"دولت اسلامی" که با نام "دولت اسلامی عراق و شام" (داعش) اعلام موجودیت کرد، یکی از رادیکال‌ترین گروه‌های اسلام‌گرا در خاورمیانه است. این گروه علاوه بر حضور فعال در جنگ سوریه، در ژوئن ۲۰۱۴ علیه دولت عراق دست به سلاح برد.

پرش از قسمت گزارش و تحلیل

گزارش و تحلیل

نمایش بیشتر
پرش از قسمت نقد و نظر

نقد و نظر