دور جديد مذاكرات قبرس در نيويورك | جهان | DW | 10.02.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

دور جديد مذاكرات قبرس در نيويورك

اگر سازمان ملل متحد ميتوانست تصميم بگيرد قبرس ميبايست فدراسيونى ميبود متشكل از دوقسمت در سطح وسيعى خود مختار در كشورى مبتنى بر اصل و سيستم فدراتيو.و در دوبخش قبرس نيز قرار است كه در باره اين راه حل تا روز بيست و يكم ماه آوريل همه پرسى برگزار شود.

جزيره تقسيم شده قبرس

جزيره تقسيم شده قبرس

اگر همه چيز بر وفق مراد صورت بگيرد تا روز اول ماه مه بموازات بخش يونانى نشين ، بخش ترك نشين قبرس نيز به عضويت اتحاديه اروپا درخواهد آمد. بخش يونانى قبرس با وجود ترديد و مخالفت هائى در باره پاره ائى از نكات اين برنامه را بعنوان پايه مذاكرات قبرس پذيرفت ولى تركها، كماكان با مشكلاتى در رابطه با پذيرفتن آن روبرو هستند و امروز نيز دبير كل سازمان ملل متحد كوفى عنان با رهبر بخش ترك نشين قبرس دنكتاش و رئيس جمهورى قبرس پاپادوپولوس در نيويورك در باره سرنوشت اين جزيره تقسيم شده گفتگو ميكند. اما مساله فقط بر سر آينده قبرس نيست بلكه بطور غير مستقيم مساله امكان عضويت آتى تركيه در اتحاديه اروپا نيز مطرح است. بيش از سى سال است كه در باره سرنوشت قبرس گفتگو ميشود و آخرين دور مذاكرات در اينباره در حدود يكسال پيش نيز با شكست روبرو شد و در آنزمان يعنى در ماه مارس سال ميلادى گذشته فرستاده سازمان ملل متحدAlvara de Soto بنمايندگى از طرف كوفى عنان اظهار داشته بود كه ما به آخر راه رسيده ايم . وى به قرائت نامه دبير كل سازمان ملل متحد خطاب به مردم قبرس پرداخت كه در آن كوفى عنان به اين نكته اشاره كرده بود كه مايوس نشده و ميداند كه مردم قبرس مشتاق صلح و احياى وحدت قبرسند.

اما اين اشتياق در باره رئوف دنكتاش رهبر بخش ترك نشين قبرس كه فقط تركيه آنرا بعنوان جمهورى ترك نشين شمال قبرس برسميت ميشناسد صدق نميكند زيرا وى بهيچوجه مشتاق احياى وحدت دو بخش يونانى و ترك نشين قبرس نيست.ووى با بى ميلى در مذاكرات نيويورك شركت ميكند زيرا كه هدفش تاسيس كشورى مستقل و ترك نشين در جزيره قبرس است و ترديدى نيست كه كليه مذاكرات انجام شده در عرض سى سال گذشته ، در درجه اول بعلت مقاومت و مخالفت تركها باشكست روبرو شدند.براى دنكتاش قبرس يكپارچه رويائى هولناك است و وى بكرات به ظلم و ستم به تركهاى قبرس قبل از لشكر كشى تركيه به اين جزيره در سال ۱۹۷۴ اشاره ميكند و ميگويد:يونانى ها پس از احياى وحدت قبرس نيز مجددا به تركهاى قبرس ظلم و ستم روا خواهند داشت.وى ميگويد: اگر من با آن مخالفت كردم ، و مرا فردى يك دنده خواندند اين مخالفت افتخارى است براى من و تاريخ به من حق خواهد داد.مدتها نيز اين موضع با حمايت دولتهائى كه در تركيه بروى كار آمدند و همچنين از طرف تركهاى قبرس روبرو ميشد ولى حال اوضاع تغيير كرده و دويست هزار نفر ترك در شمال قبرس خواستار احياى وحدت اين جزيره هستند. آنها اميدوارند كه در آينده نزديك توافقى در اينباره حاصل شود زيرا در چنين صورتى بموازات بخش يونانى نشين قبرس بخش ترك نشين آن نيز از روز اول ماه مه به عضويت اتحاديه اروپا در خواهد آمد. كه براى شمال قبرس كه در سطح جهانى منزوى شده از لحاظ اقتصادى برتريهاى شايان توجهى خواهدداشت.

نخست وزير تركيه اردوغان نيز مذاكرات قبرس را بدقت دنبال ميكند زيرا نتيجه آن براى او كه خواستار عضويت تركيه در اتحاديه اروپاست اهميت فراوان دارد و آنهم بدينترتيب كه اگر دنكتاش تحت فشار وى با راه حل قبرس موافقت كند ولى تركيه پاداشى را كه در انتظارش نشسته يعنى عضويت آتى در اتحاديه اروپا دريافت ندارد ، اردوغان بازنده اصلى و دولتش نيز دولتى باشكست روبرو شده، خواهد بود

 • تاریخ 10.02.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A5XD
 • تاریخ 10.02.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A5XD
ADVERTISEMENT