1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
عکس 14
Helle Jeppesen / SA
۱۳۹۳ آذر ۱۹, چهارشنبه
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D8%B4/g-18117718
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

تصویری از تابلوی سفارت جمهوری اسلامی در برلین

اعتراضات در ایران؛ آلمان سفیر ایران را احضار کرد

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی