1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

دریاچه ارومیه

موضوع

از وسعت دریاچه ارومیه، بزرگ‌ترین دریاچه داخل مرزهای ایران، در سال‌های اخیر به شدت کاسته شده است. سیاست‌های نادرست سدسازی و کشاورزی در حوزه آبریز این دریاچه از مهمترین علل خشکی تدریجی دریاچه ارومیه برشمرده می‌شوند.

پرش از قسمت گزارش و تحلیل

گزارش و تحلیل