1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
عکس 17
HK
۱۳۹۳ تیر ۷, شنبه
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4/g-17742897
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

Iran| Proteste in Teheran gegen den Tod von Mahsa Amini

انتشار سندی جدید از قتل نیکا شاکرمی و ادامه اعتراضات شبانه

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی