1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
عکس 11
هنر
۱۳۹۶ مرداد ۲۹, یکشنبه
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AE%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%AC%D8%B3%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF/g-40165153
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

Chile | Tod von Mahsa Amini - Proteste für Frauenrechte im Iran

درخواست وکیل خانواده مهسا امینی برای دسترسی به اسناد پرونده

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی