1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
عکس 9
۱۳۹۶ دی ۷, پنجشنبه
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86/g-41964240
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

شنبه (اول اکتبر) در بیش از ۱۵۰ شهر کوچک و بزرگ جهان گردهمایی در حمایت از اعتراضات ایران برگزار شد

اعتراضات در ایران؛ راهپیمایی ۵۰ هزار نفری در تورنتو

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی