1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

خانه سینمای ایران

موضوع

خانه سینمای ایران که بزرگ‌ترین نهاد صنفی سینماگران در این کشور محسوب می‌شود، در سال ۱۳۶۵ به منظور بهبود وضعیت رفاهی و صنفی شاغلان در عرصه فیلم و سینما تاسیس شد.

پرش از قسمت گزارش و تحلیل

گزارش و تحلیل

نمایش بیشتر