خارجی‌تباران یک پنجم جمعیت آلمان را تشکیل می‌دهند | آلمان | DW | 21.09.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان

خارجی‌تباران یک پنجم جمعیت آلمان را تشکیل می‌دهند

براساس گزارش تازه اداره آمار مرکزی آلمان از هر ۵ نفر جمعیت این کشور یک نفر تبار خارجی دارد. تعداد خارجی‌تباران به ۱۶ میلیون نفر رسیده است. افراد با تبار ترکی، روسی و لهستانی بیشترین خارجی تباران آلمان را تشکیل می‌دهند.

گزارش تازه اداره آمار مرکزی آلمان نشان‌ می‌دهد که جمعیت خارجی‌تباران این کشور امسال در مقایسه با سال گذشته تاکنون ۲۱۶ هزار نفر افزایش یافته است. ترک‌تباران با ۳ میلیون جمعیت بزرگترین رقم را در میان خارجی‌تباران تشکیل می‌دهند.

در سال ۲۰۱۱ تعداد افراد دارای ریشه‌خارجی در آلمان حدود ۱۶ میلیون نفر بود. این رقم اکنون به ۱۶ میلیون و ۲۱۶ هزار نفر افزایش یافته که نزدیک به ۲۰ درصد از جمعیت آلمان را تشکیل می‌دهد. بیش از نصف این جمعیت تاکنون تابعیت آلمان را دریافت کرده‌اند. این‌گروه "آلمانی خارجی تبار" نامیده می‌شوند.

زادوولد در میان خارجی تباران

برپایه گزارش اداره آمار مرکزی، تعداد آلمانی‌هایی که از خانواده‌های مهاجران هستند و در آلمان متولد شده اند در مجموع ۴.۸ درصد افزایش داشته، اما سال گذشته زاد و ولد در میان خانواده‌های خارجی ۴ / ۳ درصد کاهش یافته ‌است. همچنین تعداد مهاجرانی که از خارج از آلمان به این کشور آمده‌اند رشد ۷ / ۱درصدی داشته است.

بزرگ‌ترین گروه‌های خارجی تبار را پس از ترک‌تبارها، لهستانی‌تباران با ۵ / ۱ میلیون نفر و روس‌ها با ۲ / ۱ میلیون نفر تشکیل می‌دهند. قزاق‌ها با ۹۰۰ هزار نفر و ایتالیائی‌ها با ۸۰۰ هزار نفر چهارمین و پنجمین گروه بزرگ خارجی‌تبار را تشکیل می‌دهند. منابع دیگر تعداد ایرانیان و ایرانی‌تباران آلمان را حدود ۲۰۰ هزار نفر برآورد می‌کنند. این رقم در سال ۱۹۹۷ تنها ۱۲۸ هزار نفر بود. ایرانی‌ها از معدود اقلیت‌های خارجی هستند که از سال ۲۰۰۰ به این‌سو می‌توانند ضمن حفظ تابعیت ایران، از تابعیت آلمان نیز برخوردار شوند.

تبلیغات