1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

حادثه پلاسکو؛ مسئولان زیر آوار پرسش‌ها

پرش از قسمت گزارش و تحلیل

گزارش و تحلیل