1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
عکس 20
فیلماروپا
شهرام احدی
۱۴۰۱ تیر ۱۳, دوشنبه
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AC%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%DB%B9%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%AF/g-62348499
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

نانسی فِزر، وزیر کشور آلمان

وزیر کشور آلمان قول انتقال پرسنل محلی افغان را داد

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی