1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

جایزه آزادی بیان دویچه‌وله به صادق زیباکلام تعلق گرفت

موضوع

دویچه‌وله جایزه آزادی بیان امسال خود را به صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی در ایران، داد. پتر لیمبورگ، مدیرعامل دویچه‌وله قصد دارد این جایزه را در همایش جهانی رسانه در شهر بن به صادق زیباکلام تقدیم کند.

پرش از قسمت گزارش و تحلیل

گزارش و تحلیل

نمایش بیشتر