تونى بلر و كار كميسيون تحقيق | جهان | DW | 04.02.2004
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

تونى بلر و كار كميسيون تحقيق

براى مردى كه طبق گفته خود، عقب نشينى نميكند، تونى بلر نخست وزير بريتانيا توانائى انجام تغيير جهتهاى اعجاب آورى را دارد.

default

مكررا و تا همين اواخر، بلر با جد و جهد فراوان عليه انجام هر شكلى از تحقيق و بررسى درباره بمبهاى بيولوژيكى و نارنجكهاى شيميائى صدام مقاومت كرد. و او اينك در برابر نمايندگان پارلمان اين كشور ميگويد:”ما به بررسى خواهيم پرداخت و اينكار را هم با ميل و رغبت انجام ميدهيم.”

از زمانيكه بلر سربازان بريتانيا را به عراق اعزام كرد، يك پرسش، به مرور رساتر و رساتر، مطرح ميگردد: اين كه سلاحهاى كشتار جمعى صدام كجا هستند؟ اين سوال به كرات از گوشه و كنارهاى متفاوت عنوان شد و مكررا پاسخ اين بود كه، “پيدا خواهند شد.” يا اينكه، “گزارش مربوطه، از سوى بازرسان تسليحاتى ارائه خواهد شد.”

تاكنون نه از گزارش و نه از سلاحهاى كشتار همگانى خبرى در دست نيست. در عوض در اين مورد يك توضيحنامه از سوى رئيس بازرسان تسليحاتى ارائه شد، بر اين مبنى كه:”به نظر ميرسد كه انبارى در خور اينگونه سلاحها در عراق موجود نيست.” يا صدور يك بيانيه از سوى وزير امور خارجه بريتانيا حاكى از اين كه،”احتمالآ سلاحهاى كشتار جمعى، اصلا در عراق وجود نداشته اند.” يا يك كميته فراخوانده شده از سوى رئيس جمهور آمريكا كه بايستى تحقيق كند كه:”چرا جاسوسان ما، از چيزى گزارش دادند كه، هنوز هم در آنجا وجود ندارد؟”

به هرصورت بلر نيز اينك ميخواهد موضوع را روشن نمايد. يك كميسيون، كه غير وابسته ناميده ميشود، براى انجام تحقيقات، مامور ميگردد. اعضاى اين كميسيون عبارتند از رئيس اسبق كابينه بلر، يك مقام ارتشى، يك مقام اسبق ادارى و ۳ عضو پارلمانى كميته سرويس مخفى بريتانيا. يك هيئت مورد شك، عهده دار بررسى كارهاى ديگر مشكوكان ميگردد و آنهم در يك اجلاس غير عمومى و تا حد ممكن عاجل، تا نتايج آن پيش از تعطيلات تابستانى حاصل گردند.

در اين كميسيون تحقيق قرار است موضوع بر سر اين باشد كه، آيا سرويس مخفى بريتانيا احتمالآ در زمينه اطلاعات مربوط به زرادخانه صدام اشتباه كرده است؟ اين سازمان به چه صورت و در كجا اطلاعات خود را جمع آورى ميكند؟ اين اطلاعات چگونه تكميل و ارزيابى ميشوند و سياستمداران از آنها چه برداشتى دارند؟

بلر معتقد است كه، اگر به دنبال اين باشيم، به اين پرسش پاسخ دهيم كه، سپس چه تصميماتى گرفته ميشوند، در واقع بايستى بررسيهاى كميسيون هاتن را، بار ديگر از نو آغاز كنيم و اين كارى مسخره است.

ليبرال دموكراتها خشمگينند. آنها شركت در اين كميسيون تحقيقى را رد كردند. محافظه كاران با ميل در اين امر همكارى ميكنند، زيرا آنها نيز بر اساس همين اطلاعات، همانند گذشته از شركت بريتانيا در جنگ پشتيبانى ميكنند.

و اگر روزى بيايد كه، كميسيون تحقيق اعلام نمايد:”سازمان اطلاعات و امنيت ما اشتباه كرد. در عراق سلاح كشتار جمعى وجود نداشت”، سپس بلر خواهد گفت:”من در آنزمان متاسفانه بر اساس اطلاعات غلط، اما با خلوص نيت به عمل صحيح اقدام كردم.” كسى كه عقب نشينى نميكند، بايد درجا، ۱۸۰ درجه تغيير جهت دهد.