1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

تونس پس از "بهار عربی"

موضوع

حکومت زین‌العابدین بن علی، رئیس جمهوری پیشین تونس، اواخر سال ۲۰۱۰ در پی اعتراضات مردمی سقوط کرد. این رخداد سرآغاز تحولات موسوم به "بهار عربی" شد. تونس در این مدت فراز و نشیب‌های سیاسی گوناگونی را تجربه کرده است.

پرش از قسمت گزارش و تحلیل

گزارش و تحلیل

پرش از قسمت نقد و نظر

نقد و نظر