1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

توافق هسته‌ای ژنو

موضوع

جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی سرانجام پس از ۱۰ سال کشمکش بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، سوم آذرماه ۱۳۹۲ در ژنو به توافقی موقت دست یافتند؛ توافقی که ۶ ماه (قابل تمدید) به دو طرف مهلت داد به توافقی دائم برسند.

پرش از قسمت گزارش و تحلیل

گزارش و تحلیل