1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

تله‌های مجازی

موضوع

سوءاستفاده از کاربران فضای مجازی، به‌ویژه کاربران عادی، به امری روزمره تبدیل شده است. چگونه می‌توان تصاویر، ویدیوها یا اخبار جعلی را تشخیص داد؟ روبات‌ها و اوباش اینترنتی چیستند و چه تأثیری بر افکار عمومی دارند؟

پرش از قسمت گزارش و تحلیل

گزارش و تحلیل