تقسيم جزيره قبرس پايان نخواهد يافت | جهان | DW | 20.07.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

تقسيم جزيره قبرس پايان نخواهد يافت

سى سال قبل در روزى مانند امروز، يعنى در روز بيستم ژوئيه ارتش تركيه وارد قبرس شد كه نتيجه آن تقسيم اين جزيره به دو بخش يونانى و تركى بود كه تا امروز ادامه دارد و بطوريكه بنظر ميرسد اين وضع بزودى پايان نخواهد يافت. در اينباره گزارشى تحليلى از مفسر صداى آلمان راينر-زوليش.

default

در رابطه با آنچه در قبرس روى داد سَوالى مطرح است كه بعد از سى سال هنوز براى آن جواب قطعى يافته نشده يعنى نظرات در مورد آن كاملآ متضاد است و آن سوَال اينست كه عامل تقسيم قبرس چه كسى بود؟
تركهاى قبرس اين وضع را تقصير يونانيهاى جزيره ميدانند كه بعقيده آنها تعديات چندين ساله به اقليت ترك تبار جزيره را تحمل ميكردند بدون اينكه اقدامى براى جلوگيرى از آن بعمل آورند، و بعد هم كودتاى نافرجامى صورت گرفت كه اگر موفق ميشد به پيوستن جزيره قبرس به يونان ميانجاميد.
يونانيهاى جزيره بسهم خود تركها را در اين امر مقصر قلمداد ميكنند و ميگويند:دولت تركيه در سى سال قبل كودتاى نافرجام را بهانه قرار داد تا دويست هزار نفر سكنه يونانى شمال جزيره را وادار به ترك خانه و مآواى خود و نقل مكان به جنوب جزيره كند و باين ترتيب آرزوى تشكيل دولتى ترك در جزيره قبرس را به تحقق درآورد.

جامعه كشورهاى جهان و نيز اتحاديه اروپا در عرض دهها سال گرايش بيشترى به نظر يوانيهاى قبرس داشتند كه علت آن اين واقعيت بود كه تركها سالهاى متمادى با هر تلاش براى وحدت مجدد جزيره از طرف سازمان ملل متحد مخالفت ميكردند. ولى موضع دولت تركيه در قبال اين مسئله در سال گذشته دفعتآ تغيير كرد كه علت آن سعى و اميد تركيه به عضويت بخش تركى جزيره در اتحاديه اروپا بود، با توجه به اين واقعيت كه شمال تركى جزيره بر اثر انزواى بين المللى از نظر اقتصادى بسيار تضعيف شده، و مضاف بر آن تركيه عضويت خود در اتحاديه اروپا را هم در نظر دارد هر چند چشم انداز آن قدرى دورتر از عضويت قبرس است.
دبير كل سازمان ملل متحد كوفى-عنان با توجه به اين جنبه هاى قضيه نقشه اى براى وحدت مجدد جزيره طرح كرد كه در ماه آوريل امسال به همه پرسى هر دو قوم ساكن جزيره گذاشته شد. در اين نقشه تشكيل دولت مركزى نسبتآ ضعيفى پيش بينى شده بود كه از دو بخش تركى و يونانى تشكيل شود و هر يك از آنها تا حد زياد داراى خودمختارى باشد.

نتيجه آن همه پرسى بر همگان معلوم است و ۶۵ در صد از تركهاى قبرس به نقشه كوفى-عنان رآى موافق دادند در حاليكه يونانيهاى جزيره كه دهها سال بر وحدت مجدد دو بخش جزيره پافشارى ميكردند با اكثريت ۷۶ در صد آنرا رد كردند، زيرا آنها بر خلاف تركهاى جزيره ضررى از اين مخالفت نميديدند، چونكه عضويت آنها در اتحاديه اروپا بدون توجه به نتيجه همه پرسى در تاريخ اول ماه مه امسال حتمى بود، در صورتيكه عضويت تركهاى جزيره مشروط به قبول رفراندوم از طرف هر دو اقليت قومى شده بود.
اين شرط را در واقع يونان به اتحاديه اروپا تحميل كرده بود با اين تهديد كه در غير اينصورت عضويت همه كشورهاى اروپاى شرقى در اتحاديه را سد خواهد كرد.

پس از اعلام نتيجه همه پرسى، كميسر عضويت كشورهاى جديد در اتحاديه اروپا گونتر-فرهويگن با لحن خشمگين از اين تاكتيك يونانيهاى قبرس چنين گفت:
من اكنون سخنى بدون ملاحظات سياسى ميگويم. من شخصآ خود را از دولت جمهورى قبرس سرخورده و مآيوس احساس ميكنم چونكه چندين ماه مانند ديگران با خوش باورى و اعتماد به قول دولت يونانيهاى قبرس هر كار از دستم برميآمد انجام دادم تا شرايطى بوجود بيايد كه يونانيهاى قبرس بتوانند به اين طرح رآى موافق بدهند.
بهر حال اكنون با رد اين نقشه بنظر ميرسد كه وحدت مجدد قبرس به آينده اى دور و نامعلوم موكول شده است.

 • تاریخ 20.07.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A5Ts
 • تاریخ 20.07.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A5Ts