تصویب دو قانون علیه جاسوسی دولتی در پارلمان آلمان | آلمان | DW | 21.10.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان

تصویب دو قانون علیه جاسوسی دولتی در پارلمان آلمان

طبق دو قانون تازه فعالیت دستگاه‌های امنیتی آلمان محدودتر می‌شود. احزاب سبزها و چپ‌های آلمان با انتقاد از این مصوبه آن را غیرمناسب برای اوضاع جاری ارزیابی کرده‌اند.

با تصویب دو طرح قانونی در پارلمان آلمان (بوندس‌تاگ) دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی زیر کنترل شدیدتری قرار می‌گیرند.

دو حزب سبزها و چپ‌های آلمان که با دولت ائتلافی متشکل از احزاب دموکرات‌مسیحی و سوسیال‌دموکرات، مخالف هستند، از دو طرح تازه انتقاد کرده‌اند. دو طرح یادشده واکنش به عملیات جاسوسی و خبرچینی سازمان امنیت ایالات متحده علیه کشورهای "متحد و دوست" تلقی شده‌اند.

طبق دو طرح قانونی تازه‌ای که توسط هیئتی از قضات تدوین شده‌اند، دستگاه اطلاعاتی آلمان ملزم می‌شود که در امور مربوط به جاسوسی در عرصه بین‌المللی، به ویژه در ارتباط با کشورهای "دوست" به طور مرتب به مقامات حکومتی به ویژه به دفتر صدراعظم گزارش بدهد و از رفتار خودسرانه پرهیز کند.

فعالیت جاسوسی علیه نهادها و کشورهای عضو اتحادیه اروپا تنها در مواردی مجاز است که خطری جدی امنیت داخلی و خارجی آلمان را تهدید کند. منتقدان این بند از مصوبه را بیش از حد کلی و قابل تفسیر ارزیابی کرده‌اند.

هر نوع فعالیت جاسوسی باید با تقاضای رسمی دستگاه امنیتی یا نمایندگان آن زیر نظارت کامل دفتر صدراعظم صورت گیرد و حامل مسئولیت آن نیز شناخته شود.

هر نوع عملیات جاسوسی علیه نهادهای صنعتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با هدف بهره‌مندی برای اقتصاد آلمان ممنوع است.

همکاری دستگاه اطلاعاتی با سازمان امنیت ایالات متحده در چارچوب مبارزه با تروریسم و مأموریت‌های خارجی ارتش آلمان همچون گذشته مجاز شناخته می‌شود.

منتقدان دو قانون تازه گفته‌اند که این طرح‌ها بیش از آن که عرصه فعالیت دستگاه‌های امنیتی را محدود کنند، به آن وجه قانونی داده‌اند.