1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
عکس 10
اجتماعی
۱۳۹۶ دی ۱۷, یکشنبه
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/g-42057523

    

پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

Protest nach dem Tod von Mahsa Amini

اعتراضات ایران؛ سالیوان: از جنبش سبز آموختیم بیشتر توجه کنیم

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی