1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
عکس 11
سفر و گردشگریآمریکای شمالی
محمود صالحی
۱۴۰۰ آبان ۱۶, یکشنبه
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8/g-59746640
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

هتل پاله کوبورگ وین، محل برگزاری مذاکرات بازگشت به برجام

روسیه و اتحادیه اروپا به مذاکرات احیای برجام خوشبین هستند

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی