1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

ترانه‌سرایی

موضوع

تصنیف‌سرایی و ترانه‌سرایی بخشی جدایی‌ناپذیر از موسیقی سنتی و پاپ در ایران محسوب می‌شود.

پرش از قسمت گزارش و تحلیل

گزارش و تحلیل