1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

تحریم بیمه‌ای

موضوع

یکی از سیاست‌هایی که کشورهای غربی برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی در پیش گرفتند، تحریم‌های بیمه‌ای بود. این محدودیت‌ها در کنار تحریم خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی تا حد زیادی بر صادرات نفت ایران تأثیر گذاشت.