1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

تحریم بانکی

دادوستدهای مالی ایران با جهان خارج تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مختل شده است. این محدودیت‌ها چه پیامدهایی دارند؟ جمهوری اسلامی برای برطرف‌کردن این محدودیت‌ها چه تلاشی می‌کند؟

پرش از قسمت گزارش و تحلیل

گزارش و تحلیل