1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

تجاوز جنسی

زنان و کودکان قربانیان اصلی تجاوز جنسی هستند. بسیاری از قربانیان از بیم برخورد نادرست اطرافیان از برملا کردن این موضوع چشم‌پوشی می‌کنند. تأثیر سوء این تجربه تلخ اما باقی می‌ماند و خود را دائما به اشکال مختلف نشان می‌دهد.

در برخی از کشورها همچون هند تجاوز به زنان بارها خبرساز شده، اما تلاش‌های دولت در راه مبارزه موثر با آن چندان نتیجه‌بخش نبوده‌اند. در برخی جوامع دیگر از جمله ایران نیز به‌جای ریشه‌یابی معضل و حمایت از قربانیان، گاه قربانیان مقصر معرفی می‌شوند.

نمایش مقاله‌های بیشتر