1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

تجاوز جنسی

زنان و کودکان قربانیان اصلی تجاوز جنسی هستند. بسیاری از قربانیان از بیم برخورد نادرست اطرافیان از برملا کردن این موضوع چشم‌پوشی می‌کنند. تأثیر سوء این تجربه تلخ اما باقی می‌ماند و خود را دائما به اشکال مختلف نشان می‌دهد.

پرش از قسمت گزارش و تحلیل

گزارش و تحلیل

نمایش بیشتر