1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

بیکاری

موضوع

سیاست‌های اقتصادی دولت‌های محمود احمدی‌نژاد تأثیر منفی گسترده‌ای بر بازار کار و اشتغال در ایران گذاشتند. ناظران همچنین نسبت به موج جدید بیکاران تحصیل‌کرده هشدار می‌دهند که دولت جدید باید فکری به حال آن کند.

پرش از قسمت گزارش و تحلیل

گزارش و تحلیل

نمایش بیشتر
پرش از قسمت نقد و نظر

نقد و نظر