1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

بیکاری زنان در ایران دو و نیم برابر مردان است

MI۱۳۹۳ فروردین ۱۰, یکشنبه

بر اساس اطلاعات جدید مرکز آمار ایران، مشارکت اقتصادی زنان ایران در حال کاهش است. میزان بیکاری زنان نیز دو و نیم برابر مردان برآورد شده است. به نظر می‌رسد مشکلات اقتصادی ایران به فعالیت اقتصادی زنان ضربه زده است.

https://p.dw.com/p/1BYfp
عکس: MEHR

مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری نیروی کار ایران در پاییز سال ۱۳۹۲ را منتشر کرد.

بر اساس این آمار نرخ مشارکت اقتصادی برای تمامی افراد بالای ۱۵ سال، کمی بیش از ۴۰ درصد است. این شاخص به تفکیک جنسیت برای مردان حدود ۶۸ درصد و برای زنان کمی بیش از ۱۲ درصد برآورد شده است.

نرخ مشارکت اقتصادی از نسبت افراد فعال (شاغل یا بیکار) به جمعیت در سن کار (در این آمار افراد ۱۵ ساله و بیشتر) به دست می‌آید.

این ارقام نشان می‌دهند که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در اقتصاد ایران، حتی در مقایسه با برخی کشورهای همسایه این کشور، پایین است.

نرخ مشارکت اقتصادی زنان (بر اساس آمار سال ۲۰۱۳ بانک جهانی) در افغانستان و پاکستان به ترتیب ۱۶ و ۲۴ درصد است. این رقم برای قطر، ترکیه و عراق به ترتیب ۵۰، ۲۹ و ۱۵ درصد برآورد شده است.

نرخ مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای آلمان، هلند و آمریکا نیز به ترتیب ۵۴، ۸۰ و ۵۷ درصد است.

اطلاعات جدید مرکز آمار ایران همچنین مشخص می‌کند که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال ۲۰۱۳ به نسبت سال ۲۰۰۹ کاهش یافته است از ۱۶ درصد به کمی بیشتر از ۱۲ درصد رسیده است.

سهم بیشتر زنان ایران در نرخ بیکاری

نرخ بیکاری افراد بالای ۱۵ سال در ایران در پاییز ۱۳۹۲ به کمی بیش از ده درصد رسیده و تعداد بيکاران بيش از ۲ ميليون و ۴۰۱ هزارنفر بوده است. نرخ بیکاری برای مردان هشت و نیم درصد و برای زنان بیش از ۲۰ درصد است.

گرچه نرخ بیکاری مردان در پاییز سال ۹۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۸ درهم درصدی را نشان می‌دهد اما بر اساس همین آمار، نرخ بیکاری زنان نزدیک به ۳ درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر تعداد میزان بیکار در میان زنان ایران افزایش یافته است.

بر اساس آمار بانک جهانی نرخ بیکاری زنان در کشورهای قطر و ترکیه به ترتیب حدود ۳ و ۹ درصد است. این شاخص اقتصادی برای کشورهای آلمان و هلند بیش از ۵ و در ایالات متحده آمریکا نزدیک به ۸ درصد است.

نرخ بیکاری مردان در کشورهای آلمان، هلند و آمریکا نیز به ترتیب حدود ۶ ، ۵ و ۸ درصد است. در این کشورها نرخ بیکاری مردان بیش از زنان است.

در کشورهای قطر و ترکیه نیز، نرخ بیکاری مردان به ترتیب یک دهم درصد وهشت و نیم درصد است.

بر اساس تعریف مرکز آمار ایران، فرد شاغل به کسی گفته می‌شود که در طول هفته یک ساعت کار کند. در همین حال کارآموزان و افرادی که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانواده‌شان کار می‌کنند نیز شاغل محسوب می‌شوند.

افراد بیکار نیز به کسانی گفته می‌شود که برای کار آماده باشند و همچنین اقدامات مشخصی را برای یافتن کار انجام داده باشند.

پرش از قسمت در همین زمینه

در همین زمینه