1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

بودجه

موضوع

نخستین لایحه بودجه سنواتی دولت یازدهم در آذر ماه ۱۳۹۲ تحویل مجلس شورای اسلامی شد. بهای حامل‌های انرژی و نحوه اجرای فاز دوم قانون "هدفمندی یارانه‌ها" از جمله بندهای خبرساز لایحه یادشده هستند.

پرش از قسمت گزارش و تحلیل

گزارش و تحلیل

نمایش بیشتر