1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

بنزین

زندگی بخش بزرگی از شهروندان ایرانی به دلیل ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی و نبود فرهنگ استفاده از این وسائل بستگی مستقیمی به بنزین دارد. آلودگی هوا و تورم ناشی از افزایش بهای سوخت از جمله پی‌آمدهای این وابستگی هستند.

پرش از قسمت گزارش و تحلیل

گزارش و تحلیل

نمایش بیشتر