1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

بسکتبال

موضوع

در سال ۱۳۱۴ بود که ورزش بکستبال در ایران به تدریج رواج یافت. در سال ۱۳۲۴ فدراسیون بسکتبال ایران بنیانگذاری شد و ملی‌پوشان ایران نیز برای نخستین بار در بازی‌های المپیک ۱۹۴۸ شرکت جستند.

پرش از قسمت گزارش و تحلیل

گزارش و تحلیل