برگزارى اجلاس دو روزه كشورهاى عضو اتحاديه آفريقا در ليبى | جهان | DW | 05.07.2005
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

برگزارى اجلاس دو روزه كشورهاى عضو اتحاديه آفريقا در ليبى

كوفى عنان دبير كل سازمان ملل در سخنرانى خود به هنگام گشايش اجلاس سران كشورهاى عضو اتحاديه آفريقا كه در شهر بندرى سيرته واقع در ليبى برگزار ميشود گفت كه سازمان ملل در نظر دارد بنيادى براى تقويت دمكراسى ايجاد نمايد.

قذافى:«تا زمانى كه يكى از مهم ترين سازمانهاى بين المللى خود غير دمكراتيك است، ما حق نداريم هيچ كشورى را به دمكراسى فرا بخوانيم».

قذافى:«تا زمانى كه يكى از مهم ترين سازمانهاى بين المللى خود غير دمكراتيك است، ما حق نداريم هيچ كشورى را به دمكراسى فرا بخوانيم».

منابع مالى اين بنياد بيشتر براى پشتيبانى و تقويت روند دمكراتيزه شدن كشورها، آماده نمودن و اجراى انتخابات آزاد و عادلانه صرف خواهد گرديد. دبير كل سازمان ملل با توجه به انجام رفرم در اين سازمان با خطاب به رهبران ۵۳ كشور آفريقائى گفت كه از اين موقعيت مناسب استفاده نموده و پيشنهاداتى ارائه نمايند.

در اين نشست دو روزه، سران كشورهاى آفريقائى عضو اتحاديه تلاش خواهند نمود تا در باره نقش قاره آفريقا در شوراى امنيت سازمان ملل به مواضع مشتركى دست يابند. معمر قذافى رئيس جمهور ليبى نيز در سخنان قبل از آغاز كار اين اجلاس با توجه به وضعيت تقسيم قدرت در سازمان ملل هرگونه دخالت در امور داخلى كشورها بخاطر تقويت دمكراسى و پلوراليسم را منع نمود و گفت:«تا زمانى كه يكى از مهم ترين سازمانهاى بين المللى خود غير دمكراتيك است، ما حق نداريم هيچ كشورى را به دمكراسى فرا بخوانيم».

رهبر انقلاب ليبى كه به ايراد سخنرانى هاى طولانى مدت معروف است، در ادامه سخنان خود گفت:« مجمع عمومى سازمان ملل كه سالانه برگزار ميشود، توهين به اعضاى اين سازمان است. اين اجلاس مثل هايت پارك در لندن جنبه نمايشى دارد. در آنجا حداقل امكان سخنرانى طولانى مدت وجود دارد، اما در مجمع عمومى هر عضو تنها پنج دقيقه اجازه صحبت كردن ميابد و قطعنامه ها هم ضمانت اجرائى ندارند».

قذافى سپس رهبران كشورهاى آفريقائى را مورد خطاب قرار داد و به آنان گفت كه ديگر نبايد از كشورهاى غربى گدائى نمايند و از آنان تقاضاى كمك مالى داشته باشند. رهبر ليبى كه كشورش از طريق درآمد هاى سرشار نفتى، به ثروت زيادى دست يافته، در رابطه با بخشودگى بدهى هاى كشورهاى فقير، با تاكيد گفت كه اين امر ثبات و آينده قاره آفريقا را تامين نخواهد كرد و اين قاره به همكارى متقابل بين كشورهاى بزرگ و كوچك نياز دارد.

اما اينكه سران كشورهاى عضو اتحاديه آفريقا بتوانند در اين اجلاس به توافق نظر در باره نقش اين قاره در شوراى امنيت دست يابند، جاى شك و ترديد وجود دارد. در اتحاديه آفريقا در باره اينكه دو عضو دائمى و پنج عضو غير دائمى اين قاره را در شوراى امنيت نمايندگى نمايند، توافق نظر وجود دارد، اما اينكه چه كشورهائى عضو دائمى شوند، هنوز مورد مناقشه است، زيرا كشورهاى مصر،آفريقاى جنوبى، نيجريه، ليبى، سنگال و كنيا به كسب كرسى دائمى چشم دوخته اند. در مورد ارائه پيشنهاد به سازمان ملل براى انجام رفرم نيز بنظر ميرسد كه اين اتحاديه در پايان اين اجلاس بر انجام آن تاكيد نمايد، اما خود از ارائه پيشنهاد خاصى خوددارى نمايد.
 • تاریخ 05.07.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A5L0
 • تاریخ 05.07.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A5L0