1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
عکس 29
ادبیات و کتابجهانی
۱۴۰۰ مهر ۱۵, پنجشنبه
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%A7-%DA%AF%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%87/g-59433569
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

Iran Teheran | Proteste, Demonstrationen & staatliche Gewalt | Präsenz Sicherheitskräfte

آمریکا وزرای کشور و ارتباطات جمهوری اسلامی را تحریم کرد

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی