برنامه ى توسعه ى ملل متحد، و جامعه ى جمهورى هاى مستقل روسيه | جهان | DW | 18.02.2005
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

برنامه ى توسعه ى ملل متحد، و جامعه ى جمهورى هاى مستقل روسيه

برنامه ى توسعه ى سازمان ملل متحد (UNDP) كه در سال ۱۹۶۵ ميلادى تاسيس شد، قوى ترين نهاد ارائه دهنده ى كمك هاى توسعه اى به كشورهاى در حال رشد جهان است. مركز UNDP در نيويورك است. اونگار كِلِمان ميژِى، رئيس بخش اروپا و جامعه ى جمهورى هاى مستقل روسيه است. او ديروز پنجشنبه در ديدارى از صداى آلمان در مورد فعاليت هاى اين سازمان جهانى سخن گفت.

فقر در بسيارى از كشورهاى جهان بيداد مى كند. آيا برنامه ى توسعه ى سازمان ملل متحد مى تواند بر فقر پيروز شود؟

فقر در بسيارى از كشورهاى جهان بيداد مى كند. آيا برنامه ى توسعه ى سازمان ملل متحد مى تواند بر فقر پيروز شود؟

وقتى از فقر سخن به ميان مى آيد، بسيارى از اروپائيان تصوير آفريقا، آمريكاى جنوبى و يا هند در ذهن شان نقش مى بندد. اما اونگار كِلِمان ميژِى، رئيس بخش اروپا و جامعه ى جمهورى هاى مستقل روسيه، بر اين نظر است كه اگر به آمار و ارقام نظرى بيفكنيم خواهيم ديد كه وضعيت بخش هايى از اروپا قابل مقايسه است با كشورهاى فقير جهان.

او توضيح مى دهد كه مثلا فقر و شرايط بد زندگى كولى هاى ”روما” كه در اروپاى مركزى و جنوبى زندگى مى كنند، كاملا شبيه است به اوضاع زندگى در مناطق فقيرنشين اطراف شهرهاى آفريقايى و يا برزيل. حتى كشورى مثل روسيه، كه خود را اروپايى مى داند، درآمد سرانه ى ناخالص ملى اش با آفريقاى جنوبى برابر است.

اونگار كِلِمان ميژِى، رئيس بخش اروپا و جامعه ى جمهورى هاى مستقل روسيه ى UNDP، هدف اصلى اين سازمان را مبارزه با فقر در سراسر جهان مى داند و بر اين نظر است كه اين مبارزه فقط با تشويق به اصلاحات اقتصادى در كشورهاى فقير جهان به پيروزى نمى رسد ي كشورهاي فقير جهانستقل روسيهود موفق بوده اند.وع قدرت ات اين اتحاديه درآيند.د كه در صورت انجام موفقي است.ها ني طرح هاي اصلاحي ر، بلكه بايد عوامل بسيار ديگرى نيز مهيا گردند.

UNDP تا كنون توانسته است در مقياس با ديگر سازمان هاى جهانى، موفقيت بيشترى داشته باشد. او در اين مورد مى گويد:

”سازمان ما گرچه بودجه اى مثل بانك جهانى نيست، اما اين برترى را دارد كه كارشناسان بومى بيشترى در سراسر جهان با ما همكارى مى كنند. ما معتقديم كه نبايد به كشورى رفت و چندين طرح اصلاحى ارائه داد و از آن خارج شد، بلكه بايد مسائل و مشكلات كشورها را در عمق خود و در ارتباط با ساختارهاى اقتصادى و اجتماعى آنها بررسى كرد و به صورتى طولانى طرح هاى اصلاحى را دنبال كرد تا به نتيجه ى لازم برسند.”

رئيس بخش اروپا و جامعه ى جمهورى هاى مستقل روسيه ى UNDP، از مشكلات محل خدمت خود مى گويد و بر اين نظر است كه بيكارى از مهم ترين آنهاست و به همين جهت محور اصلى طرح هاى او و همكارانش در اين سازمان جهانى در جهت ايجاد فرصت هاى شغلى جديد در اين مناطق است.

او مى گويد كه يكى از راه هاى ايجاد فرصت هاى شغلى جديد، اصلاحات ريشه اى اقتصادى و اجتماعى، مبارزه با فساد مالى و به وجود آوردن مراكز متنوع تصميم گيرى در كشورهاست و مقامات UNDP تصميم دارند تا با نزديك كردن اين كشورها به اتحاديه اروپا ، آنها را تشويق كنند كه در صورت انجام موفقيت آميز اصلاحات، اين امكان براى آنها به وجود خواهد آمد تا به عضويت اين اتحاديه درآيند. و به نظر مى رسد كه اين تشويق ها نتايج مثبت بسيارى هم به بار آورده اند.

 • تاریخ 18.02.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A5Oy
 • تاریخ 18.02.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A5Oy
ADVERTISEMENT